what

เราเชื่อว่าการวางแผนและซื้อสื่อมีความสำคัญมากเกินกว่าที่จะบริหารเป็น silo process

เราจึงเป็น media agency แห่งเดียวที่มีคนสองกลุ่มทำงานร่วมกันคือ brand strategist กับ media practitioner ด้วยการนำส่วนผสมของผู้เชี่ยวชาญทั้งโลกของแบรนด์และ media ทำให้เราสามารถบริหาร media ในแนวคิดและมุมมองที่แตกต่าง สร้างคำตอบที่มีความเฉพาะตัวที่แก้ปัญหาของแบรนด์ที่มีโจทย์ที่ไม่เหมือนกัน

พวกเรามีลักษณะพิเศษคือมีความเชื่อว่า “ทุกอย่างเป็นไปได้” นี่คือสปิริตในการทำงานที่ทำให้เราแก้โจทย์ที่มีความสลับซับซ้อน หรือโจทย์ยาก ๆ ได้สำเร็จ

เราเชื่อว่าการวางแผนสื่อคือการมองไปในอนาคต ไม่ใช่มองย้อนหลัง ในการซื้อสื่อเราให้ความสำคัญกับคำว่า best value มากกว่าคำว่า best cost

บทบาทของเราคือการบริหาร media เพื่อช่วยลูกค้าสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง

Brand Connections เป็นสมาชิกของ Local Planet ที่เป็น global independent media agency เป็นเครือข่ายที่มีสมาชิกใน 40 ประเทศและทีมงานกว่า 3,000 คน นี่เป็นที่มาที่พวกเรามีมุมมองที่เป็น global thinking กับการบริหารสื่อให้กับลูกค้า