founding
partner

อิชยา สันติตระกูล

อิชยา สันติตระกูลคือ godmother ในวงการสื่อ

ด้วยประสบการณ์กว่าสี่สิบปีเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีเลิศกับเจ้าของสื่อทุกคนในเมืองไทย เธอเริ่มงานโฆษณาที่ Lintas บริหารสื่อโฆษณาให้กับ Unilever ซึ่งเป็น advertiser รายใหญ่ที่สุดของประเทศ และนี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในยุคที่วงการโฆษณายังเป็นตลาดของผู้ซื้อ เธอมีทัศนคติว่า “ทุกอย่างเป็นไปได้” ใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกชิ้นของ media strategy ประกอบการความสามารถในการต่อรองซื้อสื่อที่หาตัวจับยาก ทำให้เธอสามารถสร้างคำตอบ media ที่ให้คุณค่าที่ดีที่สุดกับลูกค้า

ก่อนที่เธอจะร่วมก่อตั้ง Brand Connections เธอเป็นทีมที่ก่อตั้ง JWT จากบริษัทโฆษณาเล็ก ๆ แล้วใช้เวลาเพียงสิบปีก้าวเป็นบริษัทโฆษณาอันดับห้าของประเทศ ลูกค้าที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเธอในฐานะ Executive Media Director คือ Unilever, Ford, Citibank, SC Johnson, Pizza Hut, Shell

เธอร่วมก่อตั้ง Brand Connections ด้วยความมุ่งหวังให้เป็น media agency ที่ดีที่สุดของประเทศ

ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

ประเสริฐเป็น brand strategist ที่มีประสบการณ์ในวงการตลาดและโฆษณา เขาเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการของ JWT ที่เขาร่วมงานด้วยสิบปี ความที่เขาเป็นคนคิดสวนทางและต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการโฆษณาทำให้เขาร่วมก่อตั้ง Brand Connections นำความเชี่ยวชาญของเขาในเรื่องแบรนด์มาแต่งงานกับกระบวนการในการบริหารสื่อ

และนี่เป็นความพิเศษที่ทำให้ Brand Connections มีความแตกต่างจากคู่แข่ง

เขาให้ความเห็นว่าเขาไม่ใช่ brand strategist ที่เก่งที่สุดของประเทศ แต่เขาเป็น strategist คนเดียวของประเทศที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่อง media นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ Brand Connections สามารถหยิบเรื่อง media มาเป็นวาระสำคัญในการทำงานของลูกค้าที่เป็นนักการตลาด

เขาเปรียบเทียบว่าหน้าที่ของเขาคือเป็นหมอที่วินิจฉัยโรคว่าสุขภาพของแบรนด์เป็นอย่างไร แล้วจ่ายยาตัวที่ถูกต้องคือ “คำตอบของ media” เพื่อรักษาอาการป่วยของแบรนด์

เขาเป็นนักเขียนที่มีผลงานหนังสือ 9 เล่ม และเป็นนักพูดที่กระตุ้นให้วงการธุรกิจให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมและ disruption